imatgegrogaimatgegrogaimatgegroga
Esp GB
Innovative Taste & Flavour Solutions

Notice

Amb aquesta imatge, hem fet la nostra primera comunicació a LinkedIn. Amb la nostra presència en aquesta plataforma, volem donar més visibilitat a tot el que fem des de l'empresa.